[Ubuntu-PH] CPU's Human Rights Violations Documentation System featured in Linux Journal (March 2008)

rick rbahaguejr at gmail.com
Thu Feb 14 23:18:15 UTC 2008


May maikling write-up (http://www.linuxjournal.com/article/9990) ang Linux
Journal (http://www.linuxjournal.com/) tungkol sa karapatan-monitor na isang
documentation system para sa human rights
violations na nilabas ng Computer Professionals' Union noong nakaraang
10 Dec 2007.


Bisitahin ang www.cp-union.org. May bayad ang access sa Journal kaya
inilagay namin ang write-up at screenshot sa cpu website.

ang proyekto ay matatagpuan sa http://code.google.com/p/karapatan-monitor

ang demo site ay matatagpuan naman sa http://opensource.collectivetech.org


Rick
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-ph/attachments/20080215/79389cd4/attachment.html>


More information about the ubuntu-ph mailing list