[Ubuntu-PH] Re: breezy release party

joseph mercado indionine at yahoo.com
Sat Oct 1 02:49:13 UTC 2005


> Malugod kong pinauunlakan ang iyong paanyaya!
> Subalit, diyata't may kulang
> sa iyong anunsyo... Bakit wala ata akong nakitang
> oras ng tipanan?

dispensa, paisano =D alas-sais po ang tapos ng seminar
ng PLUG sa APC, kaya't sana ay makarating kayo ng mga
alas-sinco para po pag sapit ng alas-sais (o kung
anong oras man matapos ang GA ng PLUG) larga na kaagad
tayo papunta roon sa star city =D heheheh baywalk pala


		
__________________________________ 
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 
http://mail.yahoo.com
More information about the ubuntu-ph mailing list