Ubuntu Nordic på FSCONS i Gotebørg 13-15 november?

Andreas Olsson andol at ubuntu.com
Thu Jul 2 10:26:29 BST 2009


On Thursday 02 July 2009 10:25:42 Rubén Romero y Cordero wrote:
> Jeg har tenkt på dette en stund. Vi burde ha en booth eller stand i FSCONS
> som kan tjene to formål:
Var själv på FSCONS förra året, och tyckte det var ett väldigt trevligt 
arrangemang. Att ha en gemensam nordisk Ubuntu-träff där låter som en väldigt 
tilltalande idé.

> 1. Spre Ubuntu :-)
Frågar är då vilken typ utav aktivitet vi kan bidra med. Känns som om de flesta 
mässdeltagare redan är mer eller mindre bekanta med att det finns något som 
heter Ubuntu. Vad kan vi erbjuda en relativt erfaren samling FOSS-människor?

> 2. Styrke det regionale samarbeidet i Norden ved å ha konkrete aktiviteter
> å jobbe sammen mot.
Helt klart! Ett alldeles utmärkt tillfälle att komma tillsammans och träffas.


Vidaresänder mailet till den svenska listan.

--
Andreas Olsson, Serveradmin Ubuntu-SE
https://launchpad.net/~andol
-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn       : inte tillg?nglig
Typ       : application/pgp-signature
Storlek: 197 bytes
Beskrivning: This is a digitally signed message part.
URL        : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nordic/attachments/20090702/1790e2dc/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-nordic mailing list