[ubuntu-no] Valg av ny kontaktperson for Ubuntu Norge

Jo-Erlend Schinstad joerlend.schinstad at gmail.com
Tor 5. Jan 2012 20:07:11 UTC


Dette er et godt tidspunkt for skifte. Vår kontaktperson, Ruben Romero, 
har lenge sagt at han trenger litt engasjement for å kunne fortsette som 
kontaktperson for miljøet. Vi har diskutert dette litt og er helt enige 
om at miljøet bør diskutere disse tingene nå, siden vi snart når en 
milepæl. Dette er ment å være en innledning til en sånn diskusjon.

Jeg overtar som kontaktperson. Jeg kunne gjerne si at jeg stiller meg 
selv til disposisjon, eller andre korrekte ting. Men det er sånn at jeg 
har et brennende ønske om å bidra til å bygge et norsk miljø for Ubuntu. 
Det finnes ikke noe grunnlag for å danne noen formell organisasjon, 
skjønt det ville være ønskelig på sikt, men det finnes gode muligheter 
til å synliggjøre og systematisere. Vi må synliggjøre oss selv som et 
miljø, men vi må også bli flinkere til å synliggjøre hvem som er flinke 
til hva. Vi må forvente at i løpet av det neste halvåret, så vil 
interessen for Ubuntu stige betraktelig. Når det kommer en ny 
interessent, så må vi ha et miljø som tillater "jeg vet ikke, men snakk 
med han der, han har peiling". Eller hun.

Jeg får ikke matematikken til å stemme når det bare dukker opp 5-10 
stykker på en lanseringsfest i hovedstaden. Jeg tror at det handler om 
synlighet, men også om kontinuitet. Det hjelper ikke å vite hvor noe 
skjer hvis du ikke vet når, eller motsatt. Hvis ingen vet noe om noen, 
så er de alene. Det er det motsatte av hva Ubuntu står for. Det vi må 
sørge for, er at folk vet hvem de skal henvende seg til når de ønsker å 
bidra, eller dukker opp på en samling. For samlinger er viktige.

Vi bør fremheve vår tro på merittokratiet i kontrast med teknokratiet. 
Det finnes mange i miljøet som er langt mer teknisk kompetente enn jeg 
er. Det er mange som bidrar i bøtter og spann, men som ikke synes så 
godt. Det er ikke det det handler om, men om ren kommunikasjon. Vi må 
forene informasjon om ting som skjer i det norske samfunnet med ting som 
skjer i det globale. Det er kontaktpersonens oppgave, men ved å 
gjennomføre det ordentlig, er det min spådom at vi vil kunne gjennomføre 
større ting. Og det er tiden inne for.

Det blir alltid litt langt når jeg skriver og det ville sikkert vært nok 
med den første setningen: «Jeg overtar som kontaktperson». Men jeg tar 
miljøet på alvor. Når det nå er sånn at vi skal endre på ting, så ønsker 
jeg å være den som vet hva som skjer og hvem som gjør det, men ikke 
minst at alle vet at jeg er tilgjengelig hvis det er noe de lurer på. 
Jeg begynner med dette: hvis det er mange som mener at vi kunne starte 
en formell organisasjon, si fra nå. Jeg er skeptisk, men hvis det finnes 
engasjement, så skal jeg med iver og glede påta meg ansvaret.

Godt nytt år, forresten.

Jo-Erlend SchinstadMer informasjon om epostlisten ubuntu-no.