[ubuntu-no] Fordamper kompetansen vår på IRC og i såfall hvorfor?

Jo-Erlend Schinstad joerlend.schinstad at gmail.com
Fre 5. Feb 2010 03:43:05 GMT


I løpet av en veldig kort periode har minst to kjernepersoner, i mine øyne,
forlatt #ubuntu-no; først Tollef Fog Heen også Berge Schwebs Bjørlo.
Jeg har lagt merke til at andre har forlatt kanalen tidligere, men jeg har
håpet at det var av andre årsaker enn mistrivsel. Begge er selvsagt
tilgjengelige, men er altså ikke i kanalen lenger.

Jeg foreslo, for et par år siden, at vi skulle etablere et "IRC mottak" og
et annet nivå for mer seriøse spørsmål. Jeg forstår at det kan bli slitsomt
å følge med på alle samtaler hele tiden, jeg lider av det samme.
Men vi kan ikke stilletiende akseptere at folk som burde være aktive i
miljøet blir passive bare fordi vi har suksess. Jeg mener at med antallet
nye brukere som blir anbefalt å bruke #ubuntu-no som supportkanal vokser,
desto dårligere vil spørsmål og netiquette bli. Dette var enkelt å forutse.
Det jeg spør om nå, er hva vi kan gjøre for å samle kompetanse uten at
de kompetente menneskene blir for brydd av all offtopic, som jeg faktisk
også ser en verdi av å ha.

For meg er dette et åpent spørsmål, skjønt det ikke er noen hemmelighet
for noen som kjenner meg, at jeg har ønsket at nybegynnere skal henvises
til et aktivt XMPP-rom fremfor en IRC-kanal. Når alt kommer til alt, tror jeg
ikke at den underliggende teknologien vil være avgjørende, men jeg tror
at vi har noe å vinne på å etablere et høyere nivå for mer avanserte brukere
av Ubuntu i Norge. På den måten kan de mest interesserte lære av de
mest interessante. Det er et godt utgangspunkt.

I tilfellet det jeg sier kan bli misforstått, ønsker jeg å si at jeg ikke
at vi skal implementere noe klassesamfunn eller gå god for noen elitisme.
Vi skal heller ikke svartmale situasjonen. Vi har for eksempel fått Jon Nordby
med på laget og det skal vi være glade for. Han sitter på mye kompetanse,
er en flink kommunikator og en tålmodig hjelper, i tillegg til å være en
interessant fyr generelt.

Hva kan vi gjøre for å få miljøet åpent for generell skravling så folk kan
bli kjent med hverandre, men samtidig sørge for at kompetanse ikke blir
borte for oss på grunn av den samme skravlingen?

Med vennlig hilsen,

Jo-Erlend SchinstadMer informasjon om epostlisten ubuntu-no.