[ubuntu-no] exchange

Arno Teigseth arno at teigseth.no
Lør 21. Nov 2009 13:19:58 GMT


On Wed, 2009-11-18 at 08:26 +0100, Håvard Havdal wrote:
> Har dere Exchange 2007, er det en plugin som heter evolution-mapi som 
> skal gi støtte for 2007. 

OK. Har hørt om at det finnes en IMAP-plugin til exchange også?

Uten at jeg har svært god greie på det, ser det ut for meg som at IMAP
og MAPI dekker omtrent samme funksjon. Hvis IT kunne skrudd på den...

mvh
Arno

-------------- neste del --------------
Et vedlegg som ikke var tekst, ble skilt ut...
Navn    : ikke tilgjengelig
Type    : application/pgp-signature
Størrelse : 197 bytes
Beskrivelse: This is a digitally signed message part
URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-no/attachments/20091121/a125ff04/attachment-0001.pgp 


Mer informasjon om epostlisten ubuntu-no.