[ubuntu-no] Nr administrasjonsprogrammet ikke vil starte

Eirik Haatveit haatveit at gmail.com
Tir 8. Aug 2006 06:46:14 BST


o&z(vZ~קX:zwb۩zgj`z zwmzizx"^*VG`Gz%jzy׭޵ezizit^߉Ǩ(v覘+i׫vf^&jb^1ozybǧ*vzqlzxޖǧ+׊zإYzVޞǧº-x֫v˝̧jbp{׭zmnޭր׫b۩]j׬`^%/VmڕGحן韢u+nuZ觝my+ھ(!z׫	bwub(bZVھkǢnz&j)b	bۛ{nb.n&il(Ybا~nz'z^uDt. nW)m.m+-ۜoڭb?mifz{lm4O49ڶ֜gf


Mer informasjon om epostlisten ubuntu-no.