<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=iso-8859-1" http-equiv="Content-Type">
  <title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000066">
<font face="Verdana">Hoi YP,<br>
<br>
De LTS versies krijgen een langere periode van ondersteuning dan de
tussenliggende versies, dit specifiek om de ondersteuningstermijn voor
zakelijke gebruikers interessant te maken. Dit heeft echter niets te
maken met het wel of niet stabiel zijn van de tussenliggende releases,
integendeel. <br>
<br>
Je dient je ook te realiseren dat de distributies continu evolueren, en
er dus aanvullende functionaliteit beschikbaar komt in nieuwere
releases, die niet standaard beschikbaar is voor oudere versies, ook al
is dit misschien een LTS.<br>
<br>
Voor een businessgebruiker is het bijvoorbeeld belangijker dat het
systeem uitermate stabiel is voor de zakelijke toepassingen die hij of
zij gebruikt, en zal de ondersteuning voor de Zen Mosaic geen
prioriteit zijn.<br>
<br>
Voor een thuisgebruiker ligt dit anders, en die kan beter met de stroom
van vernieuwing meevaren, om zodoende altijd de laatste snufjes tot je
beschikking te hebben.<br>
<br>
Mocht je gegronde redenen hebben om op de LTS versie te blijven, prima,
maar in jou geval zou een upgrade misschien direct hebben geholpen.<br>
<br>
Hoop dat dit helpt,<br>
<br>
Jaap<br>
<br>
</font><br>
Y P schreef:
<blockquote cite="mid:20090904175931.GN3698@jupiter" type="cite">
  <pre wrap="">Hoi,

On Fri, Sep 04, 2009 at 01:10:55PM +0200, Brummelen, M. van (ICT) wrote:
  </pre>
  <blockquote type="cite">
    <blockquote type="cite">
      <pre wrap="">De vraag is:
kan het ook aan de kernel liggen?
Zou het dan mogelijk zijn zonder van LTS te migreren naar... om een nieuw
kernel te installeren?
hoe ?
moet je iets in de soruces.list toevoegen?
kan dat ? zonder schade ?

(noteer dat oner Mandriva 2009-1 die met een kernel 2.6.29-6 komt, de Zen
meteen door Gnomad2 gezien wordt en je gewoon out of the box je ding kunt
doen met transfert van mp3's.

Tips welkom ...
      </pre>
    </blockquote>
    <pre wrap="">Probeer het eens met een Jaunty live systeem? Kijken of dat werkt.
    </pre>
  </blockquote>
  <pre wrap=""><!---->
Ik ga eerlijk zijn met je:
ik MOET helemaal niet Jaunty!
Er zijn een paar problemen die de Jaunty in mijn persoonlijk geval
onbruikbaar maken !
Ik ben ook oorspronkelijk een Debian gebruiker en verkiest nog liever een
LTS - een woord dat verondersteld wordt "long term support" te betekenen...
En ik vind het tenslote jammer dat Ubuntu mij meer en meer aan Windows doet
denken waar er ook wordt gezegt "o ja installeert versie .2 want je .1 is
gebugt", en binnen zes maanden zal er mij gezegd worden "installeer .3 omdat
je .2 niet meer deugd":
dat is geen linuxiaanse manier om een probleem op te lossen,
en als je per se naar een Ubuntu unstable MOET migreren, waarvoor dient dan
een LTS ? We kunnen even goed vragen om ze af te schaffen dan.

Nu in de parktijk, de reden voor mijn vraag en de oplossing:
ik had een Creative Zen Mosaic dat onder de Hardy niet werd herkend,
nu dus wel:
men diende blijkbaar ENKEL 1 regeltje code in
/etc/udev/rules.d/45-libmpt7.rules toe te voegen:
# Add a Creative ZEN Mozaic entry in /etc/udev/rules.d/*libmtp8.rules
ATTR{idVendor}=="041e", ATTR{idProduct}=="4161", SYMLINK+="libmtp-%k", MODE="666", GROUP="audio"

saven,rebooten,
en de app gnomad2 die hiervoor dient, werkt nu even goed als onder bijv.
Mandriva,
en toch heb ik het hier over een Ubuntu Hardy LTS.

Allez, groetjes !

Y P 

  </pre>
</blockquote>
</body>
</html>