beetje een magere reply...<br>Mischien is t een idee dat we met z&#39;n alle gezellig een response opzetten ivm hun test van bestuuringssystemen test die nog gaat komen. We kunnen hun er natuurlijk op atenderen dat de documentatie mischien niet altijd waterdicht is zoals bij windows vaak de standaard is, maar dat bij bv. ubuntu de support sneller werkt via de mailing-lists. Zullen ze mischien al weten, maar of ze er gebruik van zullen maken is natuurlijk een tweede. Al helemaal voor zo&#39;n test kan ik me voorstellen dat ze als criterium zeggen, bij de installatie en configuratie wordt er geen gebruik gemaakt van forum&#39;s. ivm duidelijkheid van de programma&#39;s ed.
<br><br>Maar goed, ik kan hier een stuk over gaan lopen preken, maar als iedereen zoiets heeft van laat de consumentenbond de consumentenbond en wij weten beter onafhankelijk van welke test dan ook.<br>Dan heeft t weinig zin de mailing list hiermee lastig te vallen.
<br>Ik heb nu nog even niet gek veel tijd maar ik zal aankomende week ergens een response naar de list posten waarbij iedereen vervolgens aankan passen wat  er aangepast moet worden.<br><br>groeten,<br>Geert<br><br>---------- Forwarded message ----------
<br><span class="gmail_quote">From: <b class="gmail_sendername"><a href="mailto:noreply@mailconsumentenbond.nl">noreply@mailconsumentenbond.nl</a></b> &lt;<a href="mailto:noreply@mailconsumentenbond.nl">noreply@mailconsumentenbond.nl
</a>&gt;<br>Date: 1 aug. 2007 14:39<br>Subject: RE: uitslagen van de uitgevoerde test<br>To: <a href="mailto:begeert@gmail.com">begeert@gmail.com</a><br><br></span><div> Geachte heer Geurts, <br> <br>Ubuntu is niet
uitgebreid getest. In september komen we met een test van besturingssytemen,
waaronder Ubuntu. <br> <br>Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende
ge´nformeerd te hebben. <br> <br>Met vriendelijke groet, <br> <br>Alexandra van Dijken <br>Medewerker Service en Advies <span class="q"><br> <br>Consumentenbond <br>Enthovenplein 1 <br>Postbus 1000 <br>2500 BA Den
Haag <br>Telefoon (070) 445 45 45 <br>Fax (070) 445 45 96 <br> <br></span>De
informatie in dit e-mail-bericht, inclusief eventueel meegezonden bestanden,
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking aan derden, in
welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van de
Consumentenbond. Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de geadresseerde
van deze e-mail, dan dient u het bericht definitief te verwijderen uit uw
systeem en bestanden en daarvan melding te maken bij de afzender van dit
bericht. <br> <br>Voor zover van toepassing wijzen we u graag op het
volgende: ons advies is uitsluitend gebaseerd op de informatie die u ons
heeft verstrekt, dus zonder 'hoor en wederhoor' toe te passen bij eventuele
andere betrokken partijen. We doen er uiteraard alles aan om u zo goed
mogelijk te adviseren. Maar we kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
de praktische en juridische gevolgen van dit advies. <br> <br>This message
and its attachments are confidential and may be privileged or otherwise
protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please
notify the sender by reply mail and delete this message and its attachments
from your system and refrain from using or copying its contents or
disclosing its contents in any manner to third parties. <br> <br>Het is
helaas niet mogelijk om op deze e-mail te reageren door middel van uw
Reply-/Beantwoord button. Indien u wilt reageren op deze e-mail verwijzen
wij u naar het contactformulier op onze website: <a href="http://www.consumentenbond.nl/service/contactmetons/Contactformulier" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://www.consumentenbond.nl/service/contactmetons/Contactformulier
</a>
<br>=============================== <br> <br>De inhoud van uw op
30-07-2007 gestuurde mail is: <div><span class="e" id="q_114216fecdb7916a_3"><br> <br>Op de website voor Adviescentrum
Gids is het volgende verzoek binnengekomen <br> <br>Relatienummer:
20739497 <br> <br>Naam: Geurts <br>Geslacht: man <br>adres: <br>Enschedesestraat 66 <br>7481 CS HAAKSBERGEN <br> <br>telefoon:
0206902471 <br>email: <a href="mailto:begeert@gmail.com" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">begeert@gmail.com</a> <br>snelheid: gratis <br> <br>Korte typering vraag: uitslagen van de uitgevoerde test 
<br>Toelichting
vraag: <br>Geachte redactie van de Digitaalgids, <br>In de Digitaalgids,
2007, no 4 van de Consumentenbond staat op pag 4 een <br>kort artikeltje
over Ubuntu. <br> <br>Zou u mij het rapport van de test waarvan sprake is
willen toesturen? <br>De test wordt genoemd in dit fragment: &quot;.......Dat
hebben we vaker <br>gehoord. Een test en een rondje langs internetfora
leert echter dat <br>Ubuntu niet het OS van Columbus is. De installatie
verloopt niet altijd <br>vlekkeloos. En u moet niet vreemd opkijken als
bepaalde randapparatuur <br>hapert.&quot; <br> <br>Als er geen officieel
rapport bestaat, wilt u dan kort de test <br>beschrijven? (aantal gelukte
en mislukte pogingen, welke pc&#39;s, welke <br>informatie of documentatie op
internet gezocht is, single of dual boot) <br> <br>Met vriendelijke groet,
<br>G. Geurts <br>lidnummer: 20739497 <br> <br>Dit mailtje werd verstuurd
door de consumentenbond website. <br> <br> </span></div></div>