woordenlijst nederlands

Jaap Woldringh jjh.woldringh op planet.nl
Wo Jun 8 18:51:09 UTC 2011


Marc Coevoet schreef op wo 08-06-2011 om 18:10 [+0200]:
> Een lijst die ik heb begint met:
> 
> A4
> Aag·je
> aagt
> aagt·ap·pel
> aagt·ap·pels
> aag·ten
> aai
> aai·de
> aai·den
> aai·en
> aai·ing
> aai·in·gen
> aait
> aai·tje
> aai·tjes
> aak
> aal
> aal·bes
> aal·bes·sen
> aal·bes·sen·ge·lei
> aal·bes·sen·jam
> aal·bes·sen·je·ne·ver
> aal·bes·sen·sap
> 
> 
> die . dient dan als lettergreep.
> wc woorden.txt
>   222930  222985 3141232 woorden.txt
> 
> 
> 222.000  woorden, niet mis.
> 
> Marc
> 
Ik heb er één gevonden die aldus begint:

a
a's
a'tje
a-al-tolletje
a-capella-koor
a-capella-koren
aagje
aagjes
aagt
aagtappel
aagtappels
aagten
aai
aaide
aaiden
aaien
aaiing
aaiingen
aait
aaitje
aaitjes
aak
aal
aalbes
aalbessen
aalbessengelei
aalbessenjam
aalbessenjenever
aalbessesap

en die maar 178429 woorden bevat. Kennelijk uit de goede oude tijd met
een wat normale spelling ... hoewel, ik móet toegeven dat ik niet
begrijp waarom het aalbessengenever moet zijn, en aalbessesap.
Ah, ikke begrijp: met aalbessengenever wordt duidelijk gemaakt dat die
is gemaakt van aalbessen, en aalbessesap is te vergelijken met appelsap,
niemand schrijft appelssap. Maar het is (was) ook druivensap, dus dat
begrijp ik dan toch weer niet.
Aagje wordt in de ene lijst als een naam beschouwd, in de andere lijst
als een zelfstandig naamwoord, ik denk dat beide kunnen. Weet echter
niet of een naam ook een woord is.

Zo te zien zijn beide lijsten overigens niet compleet.

Ik heb ergens gelezen dat het Engels veel meer woorden heeft, 500000+.
Geen wonder dat vertalen E->N soms een beetje lastig is :)

Maar wat heeft Peter hier aan?

Jaap


Meer informatie over de Ubuntu-NL maillijst