flash plugin nonfree

Y P yellow.penguin op edpnet.be
Do Feb 4 19:53:37 GMT 2010


On Thu, Feb 04, 2010 at 04:30:28PM +0100, Dieter wrote:
> Op woensdag 03-02-2010 om 21:30 uur [tijdzone +0100], schreef Peter
> Klaassen:
> 
> > Dit pakket schijnt kapot te zijn.
> > Ik kan het met Synaptic niet verwijderen of opnieuw installeren, zoals wordt 
> > geadviseerd.
> 
> Als de andere goede raadgevingen niet helpen kun je ook nog proberen:
> sudo aptitude purge flashplugin-nonfree

Flashplugin-nonfree is een transitional package geworden op de nieuwste
Ubuntu,
dus die moet je niet installeren,

gebruik flashplugin-installer:

Package: flashplugin-installer
Priority: optional
Section: multiverse/web
Installed-Size: 184
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers <ubuntu-motu op lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Bart Martens <bartm op knars.be>
Architecture: i386
Source: flashplugin-nonfree
Version: 10.0.42.34ubuntu0.9.10.1
Replaces: flashplugin (<< 6), flashplugin-nonfree
Provides: flashplugin-nonfree
Depends: debconf | debconf-2.0, wget, libgtk2.0-0, fontconfig, libxt6, libxext6, libatk1.0-0, libc6, libcairo2, libexpat1, libfontconfig1, libfreetype6, libglib2.0-0, libice6, libpango1.0-0, libpng12-0, libsm6, libx11-6, libxau6, libxcursor1, libxdmcp6, libxfixes3, libxi6, libxinerama1, libxrandr2, libxrender1, zlib1g, libnss3-1d (>= 3.12.0~beta3), libnspr4-0d (>= 4.7.1~beta2)
Recommends: libasound2-plugins (>= 1.0.16)
Suggests: firefox, xulrunner-1.9, firefox-3.0, konqueror-nsplugins, x-ttcidfont-conf, msttcorefonts, ttf-bitstream-vera | ttf-dejavu, ttf-xfree86-nonfree, xfs (>= 1:1.0.1-5)
Conflicts: flashplayer-mozilla, flashplugin (<< 6), flashplugin-nonfree (<< 10.0.22.87ubuntu2~), libflashsupport, xfs (<< 1:1.0.1-5)
Filename: pool/multiverse/f/flashplugin-nonfree/flashplugin-installer_10.0.42.34ubuntu0.9.10.1_i386.deb
Size: 19660
MD5sum: 6a47dad5972f5f439c82f657652753d0
SHA1: 818f75c3a2007495547d7e99677317eea02f95b6
SHA256: 64e633fa1e2f774df47da376e5869c030ed55f7fc238ae738a6f72432e97f88c
Description: Adobe Flash Player plugin installer
 This package will download the Flash Player from the net. It is a
 Netscape/Mozilla type plugin. Any browser based on Netscape or Mozilla can
 use the Flash plugin. This package currently supports the following browsers:
 Mozilla, Mozilla-Firefox, Firefox, Iceweasel, and Iceape. Also Galeon and
 Epiphany can use the Flash plugin. Konqueror can also use the Flash plugin if
 konqueror-nsplugins is installed.
 .
 WARNING: Installing this Ubuntu package causes the Adobe flash plugin to be
 downloaded from www.adobe.com. The distribution license of the Adobe flash
 plugin is available at www.adobe.com. Installing this Ubuntu package implies
 that you have accepted the terms of that license.
Homepage: http://wiki.ubuntu.com/FlashPlayer9
Npp-Applications: ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384, 92650c4d-4b8e-4d2a-b7eb-24ecf4f6b63a, aa5ca914-c309-495d-91cf-3141bbb04115
Npp-Description: Adobe Flash SWF Player (http://www.adobe.com)
Npp-File: libflashplayer.so
Npp-Mimetype: application/x-shockwave-flash
Npp-Name: Adobe Flash Player (installer)
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu

Package: flashplugin-installer
Priority: optional
Section: multiverse/web
Installed-Size: 184
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers <ubuntu-motu op lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Bart Martens <bartm op knars.be>
Architecture: i386
Source: flashplugin-nonfree
Version: 10.0.32.18ubuntu1
Replaces: flashplugin (<< 6), flashplugin-nonfree
Provides: flashplugin-nonfree
Depends: debconf | debconf-2.0, wget, libgtk2.0-0, fontconfig, libxt6, libxext6, libatk1.0-0, libc6, libcairo2, libexpat1, libfontconfig1, libfreetype6, libglib2.0-0, libice6, libpango1.0-0, libpng12-0, libsm6, libx11-6, libxau6, libxcursor1, libxdmcp6, libxfixes3, libxi6, libxinerama1, libxrandr2, libxrender1, zlib1g, libnss3-1d (>= 3.12.0~beta3), libnspr4-0d (>= 4.7.1~beta2)
Recommends: libasound2-plugins (>= 1.0.16)
Suggests: firefox, xulrunner-1.9, firefox-3.0, konqueror-nsplugins, x-ttcidfont-conf, msttcorefonts, ttf-bitstream-vera | ttf-dejavu, ttf-xfree86-nonfree, xfs (>= 1:1.0.1-5)
Conflicts: flashplayer-mozilla, flashplugin (<< 6), flashplugin-nonfree (<< 10.0.22.87ubuntu2~), libflashsupport, xfs (<< 1:1.0.1-5)
Filename: pool/multiverse/f/flashplugin-nonfree/flashplugin-installer_10.0.32.18ubuntu1_i386.deb
Size: 19586
MD5sum: e722d5bd69e888f7d4a928ff14ca7d3f
SHA1: f64ba3a9ff8d8001bf75222711751cc4090fad16
SHA256: 27662003702cb63b521daffcbdaccd617f4d9d761e49eb78f70a4cb6f3a4c077
Description: Adobe Flash Player plugin installer
 This package will download the Flash Player from the net. It is a
 Netscape/Mozilla type plugin. Any browser based on Netscape or Mozilla can
 use the Flash plugin. This package currently supports the following browsers:
 Mozilla, Mozilla-Firefox, Firefox, Iceweasel, and Iceape. Also Galeon and
 Epiphany can use the Flash plugin. Konqueror can also use the Flash plugin if
 konqueror-nsplugins is installed.
 .
 WARNING: Installing this Ubuntu package causes the Adobe flash plugin to be
 downloaded from www.adobe.com. The distribution license of the Adobe flash
 plugin is available at www.adobe.com. Installing this Ubuntu package implies
 that you have accepted the terms of that license.
Homepage: http://wiki.ubuntu.com/FlashPlayer9
Npp-Applications: ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384, 92650c4d-4b8e-4d2a-b7eb-24ecf4f6b63a, aa5ca914-c309-495d-91cf-3141bbb04115
Npp-Description: Adobe Flash SWF Player (http://www.adobe.com)
Npp-File: libflashplayer.so
Npp-Mimetype: application/x-shockwave-flash
Npp-Name: Adobe Flash Player (installer)
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu

In het ergste geval kan je ook de tarball afhalen en de .so file in de 
gewenste /usr/lib/<browser>/plugins/ plaatsen.

Y P 
Meer informatie over de Ubuntu-NL maillijst