wusb100 wifi stick II

Peter Klaassen peterklaassen op quicknet.nl
Do Feb 4 16:24:37 GMT 2010


Op donderdag 04 februari 2010 13:43:37 schreef Aart Koelewijn:
> On Wed, 03 Feb 2010 21:45:48 +0100, Peter Klaassen wrote:
> 
> --------------<voorgaande verhaal geknipt>--------------------
> 
> > Aart,
> >
> > Ik heb dezelfde driver van ralink opnieuw gecompileerd en geinstalleerd
> > zoals dat in hun readme staat, waarbij de netwerkmanager wordt
> > aangeroepen. (zie punt 3)
> >
> > Build Instructions:
> > ====================
> >
> > 1> $tar -xvzf RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
> >   go to "./RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
> >
> > 2> In Makefile
> > 	 set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux
> 
> by set
> 
> > "TARGET = LINUX"
> > 	 define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
> 
> modify to
> 
> > 	 meet your need.
> >
> > 3> In os/linux/config.mk
> > 	define the GCC and LD of the target machine define the compiler
> 
> flags
> 
> > 	CFLAGS
> > 	modify to meet your need.
> > 	** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant
> 
> wext
> 
> > functions
> > 	  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and
> > 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
> > 	  => #>cd wpa_supplicant-x.x
> > 	  => #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
> > 	** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
> > 	  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and
> > 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
> > 	  => #>cd wpa_supplicant-0.5.7
> > 	  => #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
> >
> > 4> $make
> > 	# compile driver source code
> >
> > 5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
> >
> > 6> load driver, go to "os/linux/" directory.
> >
> >   #[kernel 2.6]
> >   #  $/sbin/insmod rt2870sta.ko
> >   #  $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
> >
> > als schijnt goed te gaan alleen het laatste ifconfig commando zegt dat
> > ra0 niet bekend is.
> >
> > de driver staat wel in lsmod
> > (rt2870sta       624184 0 )
> > maar als ik herstart is hij weer verdwenen.
> 
> Peter
> Uit het feit dat er geen ra0 bekend is, blijkt dat er ergens in het
> bovenstaande iets fout gaat. Bij de opdracht "insmod rt2870sta.ko" zullen
> er vrijwel zeker meldingen in de logbestanden komen, hoogstwaarschijnlijk
> in kern.log, die een aanwijzing kunnen zijn voor wat er fout gaat. Verder
> hoort als je de computer opstart en daarna die stick er in steekt de
> driver rt2870sta automatisch geleden te worden en ook daarvan hoor je een
> melding te zien in kern.log met vermelding van zaken die eventueel fout
> gaan.
> 
> Ik zag bij mij trouwens dat de kernelmodule rt2870sta.ko standaard in de
> distributie zit. Het gaat dus naar mijn idee om dat bestand RT2870STA.dat
> dat niet gevonden wordt of waar een fout in zit. Omdat ik hier niets van
> Ralink heb, kan ik daar weinig zinnigs over zeggen en zul je aan de hand
> van wat in log bestanden vermeld wordt verder moeten zoeken. Verder zou
> je je vraag ook op de internationale (engelstalig) ubuntu-users lijst
> kunnen stellen. Dan heb je meer kans dat je een gebruiker vind die je uit
> eigen ervaring verder kan helpen.
> 
> Aart
> 

Aart,

kern.log bij plaatsen wusb100 stick:
2010-02-04 17:12:06	usb 1-8	new high speed USB device using ehci_hcd and 
address 13
2010-02-04 17:12:06	usb 1-8	configuration #1 chosen from 1 choice

Ndiswrapper stond ook nog in de lsmod, maar na verwijderen had ik hetzelfde 
resultaat. Hoe die er trouwens in stond is me een raadsel. Wordt die ergens 
automatisch geladen?

Ik heb ook nog een Sweex 54 mbps geprobeerd, die wordt direct gezien, maar de 
verbinding vliegt er continue uit, ondanks een hoog signaal.

Zie bijgesloten stuk kern.log-- 
Peter 
Registered Linux user # 458207
Kubuntu 9.10 KK 64 Bits
------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is verwijderd...
Naam: kern_klaassen.log
Type: text/x-log
Grootte: 23264 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20100204/9ef61232/attachment-0001.bin 


Meer informatie over de Ubuntu-NL maillijst