wusb100 wifi stick II

Aart Koelewijn aart op mtack.xs4all.nl
Do Feb 4 12:43:37 GMT 2010


On Wed, 03 Feb 2010 21:45:48 +0100, Peter Klaassen wrote:

--------------<voorgaande verhaal geknipt>--------------------
> Aart,
> 
> Ik heb dezelfde driver van ralink opnieuw gecompileerd en geinstalleerd
> zoals dat in hun readme staat, waarbij de netwerkmanager wordt
> aangeroepen. (zie punt 3)
> 
> Build Instructions:
> ====================
> 
> 1> $tar -xvzf RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
>   go to "./RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
>   
> 2> In Makefile
> 	 set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux 
by set
> "TARGET = LINUX"
> 	 define the linux kernel source include file path LINUX_SRC 
modify to
> 	 meet your need.
> 
> 3> In os/linux/config.mk
> 	define the GCC and LD of the target machine define the compiler 
flags
> 	CFLAGS
> 	modify to meet your need.
> 	** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant 
wext
> functions
> 	  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and
> 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
> 	  => #>cd wpa_supplicant-x.x
> 	  => #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
> 	** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
> 	  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and
> 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
> 	  => #>cd wpa_supplicant-0.5.7
> 	  => #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
> 
> 4> $make
> 	# compile driver source code
> 	
> 5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
>   
> 6> load driver, go to "os/linux/" directory.
>    
>   #[kernel 2.6]
>   #  $/sbin/insmod rt2870sta.ko
>   #  $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
> 
> als schijnt goed te gaan alleen het laatste ifconfig commando zegt dat
> ra0 niet bekend is.
> 
> de driver staat wel in lsmod
> (rt2870sta       624184 0 )
> maar als ik herstart is hij weer verdwenen.
> 

Peter
Uit het feit dat er geen ra0 bekend is, blijkt dat er ergens in het 
bovenstaande iets fout gaat. Bij de opdracht "insmod rt2870sta.ko" zullen 
er vrijwel zeker meldingen in de logbestanden komen, hoogstwaarschijnlijk 
in kern.log, die een aanwijzing kunnen zijn voor wat er fout gaat. Verder 
hoort als je de computer opstart en daarna die stick er in steekt de 
driver rt2870sta automatisch geleden te worden en ook daarvan hoor je een 
melding te zien in kern.log met vermelding van zaken die eventueel fout 
gaan.

Ik zag bij mij trouwens dat de kernelmodule rt2870sta.ko standaard in de 
distributie zit. Het gaat dus naar mijn idee om dat bestand RT2870STA.dat 
dat niet gevonden wordt of waar een fout in zit. Omdat ik hier niets van 
Ralink heb, kan ik daar weinig zinnigs over zeggen en zul je aan de hand 
van wat in log bestanden vermeld wordt verder moeten zoeken. Verder zou 
je je vraag ook op de internationale (engelstalig) ubuntu-users lijst 
kunnen stellen. Dan heb je meer kans dat je een gebruiker vind die je uit 
eigen ervaring verder kan helpen.

Aart
Meer informatie over de Ubuntu-NL maillijst