wusb100 wifi stick II

Peter Klaassen peterklaassen op quicknet.nl
Wo Feb 3 20:45:48 GMT 2010


Op woensdag 03 februari 2010 21:28:43 schreef Aart Koelewijn:
> On Wed, 03 Feb 2010 17:32:31 +0100, Peter Klaassen wrote:
> > Op woensdag 03 februari 2010 15:19:55 schreef Aart Koelewijn:
> >> Kijk bij "Systeem > Beheer > Logbestand-weergave > kern.log" naar de
> >> meldingen als je die stick in je computer steekt en er weer uithaalt.
> >> Je krijgt daar waarschijnlijk foutmeldingen die een belangrijke
> >> aanwijzing voor de oorzaken van het niet werken (waarschijnlijk niet
> >> herkent worden) van die stick.
> >>
> >> Kopieer die meldingen in je antwoord op deze mail naar de lijst.
> >
> > Aart,
> >
> > Ik heb mijn machine vandaag geupgraded naar KK 9.10 KK Nu ziet lsusb de
> > stick wel:
> >
> > peter op schagen:~$ lsusb
> > Bus 001 Device 004: ID 1737:0078 Linksys Bus 001 Device 001: ID
> > 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001
> > Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 002: ID 046d:c018 Logitech,
> > Inc. Optical Wheel Mouse Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux
> > Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux
> > Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux
> > Foundation 1.1 root hub
> >
> > De kern.log geeft ook:
> >
> > Feb 3 16:00:24 schagen kernel: [ 244.560015] usb 1-6: new high speed
> > USB device using ehci_hcd and address 3
> > Feb 3 16:00:24 schagen kernel: [ 244.737522] usb 1-6: configuration #1
> > chosen from 1 choice
> > Feb 3 17:18:05 schagen kernel: [ 4905.596810] usb 1-6: USB disconnect,
> > address 3
> > Feb 3 17:18:16 schagen kernel: [ 4917.130019] usb 1-6: new high speed
> > USB device using ehci_hcd and address 4
> > Feb 3 17:18:17 schagen kernel: [ 4917.307503] usb 1-6: configuration #1
> > chosen from 1 choice
> >
> > In network connection staat draadloos echter uit. (niet aanklikbaar)
> > Kwifimanager ziet hem ook niet.
> > Als ik een draadloos network grafisch wil installeren moet ik in de
> > rootmodus. Op het moment dat ik daar op klik, verschijnt er de tekst dat
> > in in root modus moet zijn maar krijg ik geen wachtwoord vraag en
> > springt de applicatie eruit bij ok.
> 
> Tja, je werkt met Kubuntu, ik met Ubuntu. Gevolg is dat ik Kwifimanager
> niet ken, kan daar dus geen zinnig advies over geven. In ieder geval
> lijkt het me zinvol als met het commando "ifconfig" even checkt of er nu
> inderdaad een interface voor het draadloze network wordt gevonden. Verder
> kan het nuttig zijn te kijken wat er in het bestand
> /etc/network/interfaces staat. Bij Ubuntu mogen daar de interfaces die
> door NetworkManager worden beheerd *niet* in staan. Staan ze er wel in,
> dan kan NetworkManager er niets mee. Ik vermoed dat dat bij Kubuntu ook
> zo is.
> 
> Verder heb je waarschijnlijk voor die stick zelf een driver moeten
> compileren. Dat is dan waarschijnlijk een kernelmodule. Als je dan een
> nieuwe kernel installeerd, en dat is bij de overstap van 9.04 naar 9.10
> zeker gebeurd, zul je meestal ook die driver opnieuw moeten compileren en
> installeren. Vaak gebeurt dat automatisch, maar soms niet. Ik hoopte in
> de meldingen van kern.log te kunnen zien of er een specifieke module
> wordt geladen (ehci_hcd is een algemene usb driver), maar of dat gebeurt
> niet, of je hebt het weggeknipt. Als je ongeveer de naam weet van de
> module die je hebt moeten installeren, kun je met "lsmod" kijken of die
> module inderdaad geladen is.
> 
> Trouble-shooten op afstand blijft erg moeilijk, maar ik hoop dat we zo
> toch weer een stukje dichter bij een oplossing komen. Ik had trouwens met
> "lsusb" een veel uitgebreidere vermelding van die stick verwacht, reden
> waarom ik vermoed dat er bij het laden van de benodigde kernelmodule iets
> fout is gegaan.
> 
> Aart
> 
Aart,

Ik heb dezelfde driver van ralink opnieuw gecompileerd en geinstalleerd zoals 
dat in hun readme staat, waarbij de netwerkmanager wordt aangeroepen.
(zie punt 3)

Build Instructions: 
====================

1> $tar -xvzf RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
  go to "./RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
  
2> In Makefile
	 set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set 
"TARGET = LINUX"
	 define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
	 modify to meet your need.

3> In os/linux/config.mk 
	define the GCC and LD of the target machine
	define the compiler flags CFLAGS
	modify to meet your need.
	** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext 
functions
	  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 
'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
	  => #>cd wpa_supplicant-x.x
	  => #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
	** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
	  Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 
'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
	  => #>cd wpa_supplicant-0.5.7
	  => #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d

4> $make
	# compile driver source code
	
5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
  
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
    
  #[kernel 2.6]
  #  $/sbin/insmod rt2870sta.ko
  #  $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up

als schijnt goed te gaan alleen het laatste ifconfig commando zegt dat ra0 
niet bekend is.

de driver staat wel in lsmod 
(rt2870sta       624184 0 )
maar als ik herstart is hij weer verdwenen.

-- 
Peter 
Registered Linux user # 458207
Kubuntu 9.10 KK 64 BitsMeer informatie over de Ubuntu-NL maillijst