Onderwerp : Gnome Sound Recorder; muziekkaart nodig?

Auteur : Hein van Helsdingen
E-mail : hvanhelsdingen op online.nl
Datum : Zo Sep 27 19:45:15 BST 2009


Beste mensen,

Heb je en muziekkaart nodig om de Gnome Sound Recorder te kunnen
gebruiken? Ik heb al veel dingen geprobeerd om geluid op te nemen en af
te spelen maar het is me nog niet gelukt.
Ik heb wel een geintegreerde muziekchip op het moederbord zitten van
Intel, maar geen muziekkaart erop.
Alvast bedankt, Hein van Helsdingen.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20090927/c0c1ed91/attachment-0002.pgp