Onderwerp : Hoe Linux-ubuntu-modules-2.6.24-24-generic update uitvoeren?

Auteur : Hein van Helsdingen
E-mail : hvanhelsdingen op online.nl
Datum : Wo Sep 30 15:30:08 BST 2009


Beste mensen,
gisteren werd bij het automatisch controleren van updates voor de 8.04.2
duidelijk dat het aanbevolen update-pakket
Linux-ubuntu-modules-2.6.24-24-generic   niet opgehaald of geaccepteerd
werd door het systeem,  maar dat ik een ander pakket moest gaan
downloaden. Toen ik namelijk las dat er weer een update was
(Linux-ubuntu-modules-2.6.24-24-generic) en aangaf dat dit geinstalleerd
mocht worden  gebeurde er niets. Wel was te lezen dat ik in plaats van
dit pakket een ander pakket moest downloaden, namelijk een pakket dat
aangeduid werd met de omschrijving  " linux-generic meta-package " . Ik
ben gaan zoeken in Ubuntu's repositories (Packages.ubuntu.com) maar...
ik had de keuze uit tientallen pakketten. 
Weet iemand wat het juiste pakket is?

Groeten van Hein van Helsdingen

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20090930/e0337e8b/attachment.pgp