Onderwerp : Alle geopende mappen en teksten en ... in één keer sluiten?

Auteur : Hein van Helsdingen
E-mail : hvanhelsdingen op online.nl
Datum : Zo Sep 27 20:04:00 BST 2009


Beste mensen.

Kun je alle openstaande directories,mappen en teksten die je onderaan op
de 'statusbalk' ziet in één keer sluiten? Zo ja; hoe?
Groeten van Hein van Helsdingen.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20090927/2d349f6a/attachment.pgp