Onderwerp : hoe een nieuw kernel installeren zonder de rest te treffen?

Auteur : Y P
E-mail : yellow.penguin op edpnet.be
Datum : Vr Sep 4 18:59:31 BST 2009


Hoi,

On Fri, Sep 04, 2009 at 01:10:55PM +0200, Brummelen, M. van (ICT) wrote:
> > De vraag is:
> > kan het ook aan de kernel liggen?
> > Zou het dan mogelijk zijn zonder van LTS te migreren naar... om een nieuw
> > kernel te installeren?
> > hoe ?
> > moet je iets in de soruces.list toevoegen?
> > kan dat ? zonder schade ?
> > 
> > (noteer dat oner Mandriva 2009-1 die met een kernel 2.6.29-6 komt, de Zen
> > meteen door Gnomad2 gezien wordt en je gewoon out of the box je ding kunt
> > doen met transfert van mp3's.
> > 
> > Tips welkom ...
> Probeer het eens met een Jaunty live systeem? Kijken of dat werkt.

Ik ga eerlijk zijn met je:
ik MOET helemaal niet Jaunty!
Er zijn een paar problemen die de Jaunty in mijn persoonlijk geval
onbruikbaar maken !
Ik ben ook oorspronkelijk een Debian gebruiker en verkiest nog liever een
LTS - een woord dat verondersteld wordt "long term support" te betekenen...
En ik vind het tenslote jammer dat Ubuntu mij meer en meer aan Windows doet
denken waar er ook wordt gezegt "o ja installeert versie .2 want je .1 is
gebugt", en binnen zes maanden zal er mij gezegd worden "installeer .3 omdat
je .2 niet meer deugd":
dat is geen linuxiaanse manier om een probleem op te lossen,
en als je per se naar een Ubuntu unstable MOET migreren, waarvoor dient dan
een LTS ? We kunnen even goed vragen om ze af te schaffen dan.

Nu in de parktijk, de reden voor mijn vraag en de oplossing:
ik had een Creative Zen Mosaic dat onder de Hardy niet werd herkend,
nu dus wel:
men diende blijkbaar ENKEL 1 regeltje code in
/etc/udev/rules.d/45-libmpt7.rules toe te voegen:
# Add a Creative ZEN Mozaic entry in /etc/udev/rules.d/*libmtp8.rules
ATTR{idVendor}=="041e", ATTR{idProduct}=="4161", SYMLINK+="libmtp-%k", MODE="666", GROUP="audio"

saven,rebooten,
en de app gnomad2 die hiervoor dient, werkt nu even goed als onder bijv.
Mandriva,
en toch heb ik het hier over een Ubuntu Hardy LTS.

Allez, groetjes !

Y P