Onderwerp : herinstalleren van alle packages

Auteur : Kristoff Bonne
E-mail : kristoff.bonne op skypro.be
Datum : Ma Nov 30 16:15:59 GMT 2009


Hallo,


Ik heb vanmorgen een (kleine) diskcrash gehad van mijn linux-machine.
Gevolg is dat ik daarna "fsck" moeten doen heb van mijn systeem om hem
terug op te krijgen.


Nu werkt hij "ongeveer" terug. Sommige zaken zijn weg (OK, staan nu
onder /lost+found maar dus niet meer op de juiste plaats) waaronder
geluid en wifi.


Iemand enig idee als een goed idee is om een "apt-get --reinstall" van
heel het systeem kan doen (kun je dat automatisch doen of moet je dat
package per package doen). Of is gewoon alles herinstalleren van scratch
toch maar een beter idee?
Cheerio! Kr. Bonne.

-- 
jabber/gtalk: kristoff op krbonne.net

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff_bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 190 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20091130/8a108557/attachment-0001.vcf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20091130/8a108557/attachment-0001.pgp