Onderwerp : revoke, vernietigen publieke sleutel, hoe?

Auteur : Hein van Helsdingen
E-mail : hvanhelsdingen op online.nl
Datum : Ma Jun 15 23:24:41 BST 2009


Ik heb een command/opdracht  aangeboden gekregen voor de terminal in de
Ubuntu 8.04.2 om een start te maken met fase 1 van het vernietigen van
een publieke encrytie sleutel ;
gpg --output revoke.asc --gen-revoke mykey  Waarbij voor mykey zowel de
key ID van de  hoofdsleutel/primary keypair  als een ander
identificeerbaar deel gebruikt kan worden.
Als ik deze opdracht gebruik dan krijg ik als antwoord dat gpg: secret
key "D6BC462D" not found: eof
Wat kan ik nu verder doen?

Bedankt alvast,
Hein van Helsdingen.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20090616/b9841fb9/attachment.pgp