Onderwerp : Revoke, vernietigen eigen encryptie public key op key server, hoe?

Auteur : Hein van Helsdingen
E-mail : hvanhelsdingen op online.nl
Datum : Do Jun 11 20:05:03 BST 2009Hoe kun je een publieke encryptie sleutel op een public key server
vernietigen, terughalen, revoke, revoking?

In het proberen om een aantal public keys van key servers af te halen
kom ik steeds de volgende opdrachtregel tegen die ik moet opstarten;

gpg [options] --gen-revoke user-id

Als ik de user-id/user-name/Name/user ID/user ID/user id invul dan krijg
ik steeds weer de eerder genoemde opdracht ( gpg [options] --gen-revoke
user-id ) te zien als foutmelding, zonder werkzame uitkomst. Dus ik doe
wat verkeerd. Zelfs als ik de juiste user-id overneem van de uitkomst
van een eerder opdracht en inplak op de opdrachtregel dan krijg ik nog
foutmeldingen.

Ik vraag om hulp omdat ik teveel mogelijkheden fout kan doen. { volgorde
van de 3 elementen van een user-id; naam,opmerking,emailadres,
spatielengte tussen de 3 elementen, < > haken wel/niet verwijderen rond
emailadres, ( ) haken wel/niet verwijderen rond opmerking } Daarnaast
weet ik niet of er een optie gebruikt moet worden in de opdracht.

Ik heb geen literatuur kunnen vinden waarin dit staat. (Ook niet GnuPG-
site manual, Evolution User Guide, Fedora Core GPG manual,
HS.help.ubuntu.com GnuPg literatuur, Seahorse manual, de Evolution-list)

   1. Zijn er opties die ik moet gebruiken?
    
   2. Hoe moet ik mijn user-id invullen op de opdrachtregel? 
    
    Ik weet weinig van de opdrachtregel af en er worden veel
    begrippen gebruikt bij encryptie die geen eenduidige definitie
    hebben of af en toe anders gebruikt worden, dus de uitleg zal
    letter voor letter duidelijk moeten zijn.
    
    Bedankt alvast, 
    Hein van Helsdingen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20090611/723be6b9/attachment.pgp