Onderwerp : Hoe hou ik " alle notities zoeken " van deTomboys in het menu bij opstarten.

Auteur : Hein van Helsdingen
E-mail : hvanhelsdingen op online.nl
Datum : Di Jun 9 11:32:37 BST 2009


Het raampje van " alle notities zoeken " van Tomboy komt na het inloggen
steeds automatisch te voorschijn als Ubuntu is opgestart. Dit wil ik
niet. Ik heb al in de configuratie-editor gezocht of er een aanvinkoptie
is  om dit te veranderen, maar ik kan dat nu niet vinden.  Nadat er zo'n
2 dagen terug en update was geweest voor het pakket "cron "  kwam
"alle notities zoeken" van Tomboy niet te voorschijn.  Nu weer wel. 
Wat kan ik hier aan doen?
Bedankt alvast,
Hein van Helsdingen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20090609/c92b7d81/attachment.pgp