Onderwerp : NVIDIA

Auteur : Ben Bridts
E-mail : ben op bridts.be
Datum : Vr Jan 9 15:41:03 GMT 2009


Peter Klaassen wrote:
> Na elke kernel update moet de NVIDIA driver weer ge´nstalleerd worden.
> Soms gaat dat goed en soms in zijn geheel niet.
> 
Ik gebruik zelf de Nvidia-driver en heb nog geen problemen gehad. Omdat je daar niet veel aan hebt,
zal ik ook bij de rest van je mail een paar opmerkingen geven :-).
> Een paar vragen:
> 
> X moet uit staan, hoe zet je die netjes uit?
> 
Google zegt: "sudo /etc/init.d/kdm stop" of "sudo init 1" (vervang kdm door gdm als je gnome gebruikt)

> runlevel moet 3 zijn.
> als init 3 of telinit 3 geeft start X weer op.
> 
In Ubuntu (en Debian ook, denk ik) zijn runlevels 2 tot 5 exact aan elkaar gelijk. Ik vind het raar
dat je hebt gevonden dat dit drie moet zijn.
Hoe probeer je te installeren? Gebruik je de 'restricted hardware drivers'-optie, of gebruik je een
bestand dat je bij Nvidia gedownload hebt?


> 
> Kortom wat is de juiste procedure?
>
Open systeem>>beheer>>hardware drivers (of zoiets, ik gebruik momenteel de Engelstalige versie),
selecteer de juiste driver (die met [aanbevolen] achter). Klik daarna op activeren.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20090109/341ecd98/attachment.pgp