Onderwerp : your mail

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Sep 29 10:39:21 BST 2008


On Mon, 29 Sep 2008, wilfried lambrecht wrote:

> Gelieve tot 14oktober geen berichten meer door te sturen naar mij aub

Je kunt je abonnement op de mailinglist tijdelijk stopzetten op de
infopagina:
> Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080929/57ff0154/attachment.pgp