Onderwerp : Pakketbeheer

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Sep 24 20:35:01 BST 2008


On Wed, 24 Sep 2008, Han Bronsveld wrote:

> Bij het ophalen van de Pakketinformatie komt in de voortgangsbalk te  
> staan: Ophalen van bestand 23 van 42. En daar blijft hij in hangen.

Gewoon wachten. Je kunt kijken welk bestand er zo lang over doet in het
'Details' venster.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080924/62f4e826/attachment.pgp