Onderwerp : VirtualBox

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Sep 14 14:01:14 BST 2008


On Sun, 14 Sep 2008, Dieter wrote:

> Aangezien ik in VirtualBox een compoort wil activerenm, dacht ik met het
> invullen van /dev/tty0 klaar te zijn. Maar aangezien ik een foutmelding
> krijg heb ik het idee dat ik /dev/tty0 toegangkelijk moet maken voor de
> groep VirtualBox. Weet iemand hoe dat gedaan moet worden?

/dev/tty0 is geen seriele poort. /dev/ttyS* zijn dat.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080914/9699fc43/attachment.pgp