Onderwerp : batch verwerking aanpassen foto's

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Sep 13 14:09:47 BST 2008


On Sat, 13 Sep 2008, Peter Klaassen wrote:

> Is er onder Linux een gui of terminal programma waarin
> een hele dir met images in één keer kan worden
> gerisized naar bijvoorbeeld 800 pixels breed en een resolutie
> van 72 pdi? Uiteraard met behoud van een goede kwaliteit. 

apt-get install imagemagick

Handleiding:
http://www.imagemagick.org/Usage/ (je wilt het 'convert' programma, denk
ik)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080913/3086b472/attachment.pgp