Onderwerp : (geen onderwerp)

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Okt 21 09:24:06 BST 2008


On Tue, 21 Oct 2008, Alex Meijer wrote:

> Ik zou graag willen weten hoe ik mijn vraag in een mailingslist op
> moet stellen?

Gefeliciteerd, je hebt zojuist een vraag op de mailinglist gesteld! :)

Maar als je een probleem hebt met (een deel van) Ubuntu, is het voor ons
makkelijk als je in je email alvast antwoord geeft op de volgende
vragen: 

 * Wat wilde je precies bereiken?
  (liefst zo duidelijk mogelijk omschreven: wij kunnen niet raden wat
  jij denkt: "Mail doet het niet" is niet duidelijk genoeg, "Ik gebruik
  Evolution, ik heb ADSL van Telfort en ik kan mijn mail van Telfort
  niet ophalen" wl)

 * Wat deed je om dat te bereiken?
  (omschrijf de stappen die je deed: "Ik klikte op Bewerken,
  Voorkeuren", toen "Accounts", "Toevoegen", etc.)

 * Wat gebeurde er dat je niet verwachtte?
  (en in welke stap gebeurde het: wat deed je toen het misging? Waar
  klikte je? Welk commando voerde je uit?)
  Voorbeeld: "Ik klikte ik heb mijn gegevens ingevuld, maar de
  'Volgende'-knop bleef grijs"

 * Heb je al geprobeerd het zelf op te lossen?
  (Hoe? Welke stappen heb je gedaan? Welke websites gelezen?)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081021/18e35594/attachment.pgp