Onderwerp : usb-stick

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Okt 16 13:37:40 BST 2008


On Thu, 16 Oct 2008, De Muynck Christiaan wrote:

> Dit zijn de gegevens van mijn usb-stick wanneer ik die aanschakel.
> Ik zet altijd de stick af met "veilig verwijderen".
> 
> Oct 16 13:36:37 chris-desktop kernel: [  231.742925]  sda: unknown partition table

Iets heeft je USB-stick leeggemaakt.. of in ieder geval de partitietabel
gesloopt..

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081016/065bbad1/attachment.pgp