Onderwerp : http://www.livre.nl/200810092200/overig/overig/de-52-voor-ubuntu-nad er-bekeken.html

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Okt 14 13:14:19 BST 2008


On Tue, 14 Oct 2008, wli222 wrote:

> maar er zijn nog wel problemen met de videokaart kenning en de
> draadloze herkenning.
> dat kan verbeterd worden.
> leken hebben daar nog wel problemen mee.

De Ubuntu-manier is dan gewoon het probleem zo oplossen dat leken er
niet meer over hoeven nadenken.

Wireless-ondersteuning is in 8.10 een stuk verbeterd, en
Videokaart-support ook (nvidia blijft een zorgenkindje, maar dat komt omdat
nvidia geen specs vrijgeeft, weinig aan te doen)

En als mensen zelf nvidia-drivers gaan compileren en eea stukmaken dan
zijn het imho geen leken meer.

> Een introduktie programma en tips en tricks zouden heel goed helpen

Iedereen is hier welkom als ze vragen (of antwoorden) hebben ;)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081014/8f6018df/attachment.pgp