Onderwerp : Ubuntu-NL Digest, Volume 47, Nummer 3

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Okt 5 12:09:55 BST 2008


On Sun, 05 Oct 2008, elias wrote:

> Nu jullie toch over netwerkaarten etc hebben het ik ook een vraag.
> Wat wil het geval? Mijn Samba (netwerk) valt na een inactieve periode 
> volledig uit en is niet meer aanspreekbaar. Als ik de computer resset is 
> alles weer aanspreekbaar. Hebben jullie een antwoord of suggestie voor 
> dit probleempje?

Heb je speciale configuratie-aanpassingen gedaan in samba? Of is het
gewoon de standaardinstallatie?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081005/6880bc30/attachment.pgp