Onderwerp : Bash vraag ivm whois

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Okt 3 19:09:48 BST 2008


On Fri, 03 Oct 2008, YP wrote:

> > $ whoami | perl -pe '$_ = ucfirst($_)'
> 
> Nee dat werkt helemaal niet.

Waarom niet dan? Geeft het een foutmelding? Het werkt hier perfect.

> Kan tr op geen enkele manier zeggen dat je een uppercase toepast op de
> eerste letter alleen? of zoiets?

Niet dat ik kan zien. Misschien zit er een functie in awk of sed.

> In de --help van tr vind ik niets dat daarop trekt.

Ik denk dan ook niet dat tr is wat je zoekt.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081003/a7a2f079/attachment.pgp