Onderwerp : Bash vraag ivm whois

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Okt 3 18:49:52 BST 2008


On Fri, 03 Oct 2008, Y P wrote:

> hoe doet Ubuntu om de login af te leiden van de ingegeven naam maar dan met
> kleine letters ?

Uhr, ik denk dat PAM dat allemaal intern doet.

> Ik wil nl. het volgene doen: de uitgang van `whoami` in een variabele
> opnemen maar dan met het 1ste karakter in Hoofdletter.

> Ik probeer `whoami` |tr a-z A-Z |cut -c2- |tr A-Z a-z
> maar die toont dan enkel de laatste letters zonder de eerste.

Je kunt iets proberen als:

$ whoami | perl -pe '$_ = ucfirst($_)'

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081003/8fdbdfc3/attachment.pgp