Onderwerp : Beveiligde externe verbinding vanaf Windows PC met Ubuntu desktop

Auteur : Ben Bridts
E-mail : ben op bridts.be
Datum : Zo Nov 30 11:17:57 GMT 2008


hjr wrote:
> Weet iemand hoe je het beste een beveiligde verbinding van af een Windows PC
> naar een Ubuntu desktop kan op zetten?
> 
<knip>
>  Ook heb ik al een klein
> beetje ervaring met SSH maar dit is meer voor terminal sessies(?).
> 
Ik heb het zelf nog niet getest, maar 'AllowX11Forwarding    yes' in /etc/ssh/sshd_config zou moeten
werken.

-Ben

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081130/c555e951/attachment.pgp