Onderwerp : reconnect wireless

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Mrt 31 19:22:46 BST 2008


On Mon, 31 Mar 2008, Hendrik wrote:

> Ik praat in dit geval over een experiabox.
> Volgens mij gebeurt de firmware upgrade van de Experia Box ook vanaf de 
> provider.

Daar ben ik echt te paranoide voor dus.. ze mogen best hardware in mijn
huis zetten, als ze me alle wachtwoorden maar geven :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080331/a55dfd33/attachment.pgp