Onderwerp : pool.ntp.org

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Mrt 30 12:55:21 BST 2008


On Sun, 30 Mar 2008, Peter Klaassen wrote:

> Bij het controleren van de tijd i.v.m. zomertijd kwam ik er achter dat
> ik geen enkel contact kan vinden met één van de pool.ntp.org's
> Ik heb uiteraard wel contact met internet.
> suggesties?

Zomertijdomzetting gaat vanzelf. En de standaard-NTP-server van Ubuntu
is 'ntp.ubuntu.com' -- en die doet het hier gewoon. Wat heb je
geprobeerd en hoe precies?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080330/d3f15480/attachment.pgp