Onderwerp : sudo

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Mrt 21 23:01:39 GMT 2008


On Fri, 21 Mar 2008, Henk-Peter Koster wrote:

> Nee serieus, binnenkort zet ik ergens een Ubuntu internet point neer, 
> maar ik wil natuurlijk voorkomen dat een leukerd in de console 'sudo -s 
> -H' intypt (...) hoe kan ik dat en eventueel daaruit voortvloeiende 
> ongein voorkomen???

Wachtwoord op grub zetten, en een nieuwe gebruiker aanmaken (zonder
admin-rechten) en die automatisch laten inloggen.

Een gebruiker zonder adminrechten kan sudo niet gebruiken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080322/5e9ee4eb/attachment.pgp