Onderwerp : Evolution, pakketten configureren

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Mrt 17 19:58:15 GMT 2008


On Mon, 17 Mar 2008, Tiemen Ruiten wrote:

> Ik weet helaas geen steunpunten, misschien leest er op deze lijst iemand 
> mee die in de omgeving van Rotterdam woont en je wil helpen.

http://www.ubuntu-nl.org/kaart/support/

Klik in de rechterbalk op 'Kies een stad' en kies de dichtstbijzijnde
plaats.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080317/fc967ff3/attachment.pgp