Onderwerp : sudo / root

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Mrt 7 07:03:14 GMT 2008


On Thu, 06 Mar 2008, Johan Bruynooge wrote:

> Ik kijk heus wel uit, Jan. Ik heb het os nog niet helemaal door, dus ik ben
> niet van plan mijn vingers te branden door het reg om te ploegen.

Wat is "het reg"?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080307/9ffe428d/attachment-0001.pgp