Onderwerp : Donker grijze scherm....

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Mrt 1 09:37:50 GMT 2008


On Sat, 01 Mar 2008, L.P.E. Gerritse wrote:

> Afijn, nu mijn probleempje..
> Vlak na de boot tijdens het opstarten blijft mijn scherm zo'n drie
> minuten donker...

Is dat voor het inloggen, of tussen het bios en het inlogscherm?

In het 2e geval gaat er mogelijk iets mis met het splash-screen. Werkt
"rescue mode" (kiezen in het opstartmenu) wel? Je kunt gelijk "exit"
tikken als je de rootprompt krijgt.

> Ik zie wel aan de lampjes dat er iets gebeurt op de schijf.
> Om vervolgens zwart te worden, om gewoon door te gaan met de opstart.
> Wie herkent dit?
> Is dit normaal of moet ik iets in de Bios veranderen? 

Mogelijk is het onschuldig/normaal (als het het bovenstaande geval is).

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080301/c9c94466/attachment.pgp