Onderwerp : Evolution

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Jun 23 05:31:04 BST 2008


On Sun, 22 Jun 2008, Willy Walscharts wrote:

> Ik kan mails ontvangen post in (wordt weergegeven in menubalk vb.
> aantal 7 + 3 gelezen), alleen worden zij niet zichtbaar in het postvak
> in. Ook in de map verstuurde mails, wordt slechts één verzonden
> bericht weergegeven en dan nog volledig terwijl voorheen een verkort
> bericht werd weergegeven. is daar een oplossing voor?

Heb je niet gewoon het voorvertoningsvenster uitgezet (je kunt dit
vinden in het menu 'Beeld', mogelijk in een submenu).

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080623/eb63282d/attachment.pgp