Onderwerp : Locaties (Toegang tot documenten, mappen en netwerklocaties)

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Jun 14 15:45:00 BST 2008


On Sat, 14 Jun 2008, Jan Casimier wrote:

> Is het mogelijk onder locaties (Toegang tot documenten, mappen en
> netwerklocaties) mappen te verwijderen of toe tevoegen.
> Ik heb er naar gezocht maar niet gevonden wie wil mij helpen

Ja, door in Bestandsbeheer de map naar de linker zijbalk te slepen.
(bestandsbeheer open je het gemakkelijkste door op een van de bestaande
dingen in het Locatie-menu te klikken)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080614/f909f24f/attachment.pgp