Onderwerp : overzicht toename veiligheid Ubuntu 8.04

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Jun 4 11:01:05 BST 2008


On Wed, 04 Jun 2008, Jan Claeys wrote:

> Op dinsdag 03-06-2008 om 19:55 uur [tijdzone +0200], schreef Hein van
> Helsdingen:
> > 2. Heeft of weet iemand en overzicht op welke manieren Hardy Heron
> > veiliger is geworden ? (Ten opzichte van de laatste paar releases)
> 
> Alleszins:
> - betere ondersteuning AppArmor
> - voor het eerst ondersteuning voor Selinux

- ufw (uncomplicated firewall)
  Momenteel nog zonder gui, maar dat komt :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080604/8734f309/attachment.pgp