Onderwerp : tweede beeldscherm -> BigDesktop

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Jun 1 11:59:46 BST 2008


On Sun, 01 Jun 2008, Amedee Van Gasse wrote:

<knip>

Doet Systeem -> Voorkeuren -> Schermresolutie het niet? XRandR zou dit
hele probleem uit de wereld geholpen moeten hebben...

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080601/3d763015/attachment.pgp