Onderwerp : Raar USB-gedrag

Auteur : Jasper Groenewegen
E-mail : colbrac op xs4all.nl
Datum : Zo Jul 13 13:37:16 BST 2008


Waarschijnlijk zitten er fouten in het bestandssysteem. De stick wordt 
dan automatisch read-only gemount. Je zult dus moeten unmounten en dan 
op de een of andere manier het bestandsysteem herstellen. Ik weet even 
niet meer uit m'n hoofd hoe dat ging. :(

Jasper

Martijn van de Streek wrote:
> On Sun, 13 Jul 2008, Jeroen Hendrickx wrote:
> 
>> Als ik de gegevens opvraag met ls -l blijkt dit echter niet zo te zijn. 
>> Als voorbeeld
>>
>> -rwx------ 1 kaas root        0 2008-05-07 18:45 AEP Multiculturalism 
>> And Globalisation.ppt
>>
>> Dit zegt natuurlijk enkel iets over dat bestand en niet over de stick, 
>> maar toch. Hoe kan ik trouwens de permissies van die schijf zelf opvragen?
> 
> Met het commando 'mount'. Daar zou 'ie in de lijst moeten staan, met de
> optie 'ro' (read-only) als het alleen-lezen is. Zit er geen schuifje op
> je USB-stick om 'm read-only te maken?
> 
> Je kunt ook eens in je kernel log kijken (Systeem -> Beheer ->
> Systeemlogboek, bestand /var/log/kern.log) om te kijken of de kernel
> misschien een fout gevonden is op het apparaat.
> 
>> Ook op de bestanden die ik naar de USB wil kopiŽren heb ik alle rechten.
> 
> Dat je de rechten op de bestanden hebt betekent weinig op een read-only
> stuk hardware.
> 
>> Ik meen mij te herinneren dat ik zelf al eens iets soortgelijks hier 
>> gepost heb, maar wat wat ben ik begot vergeten ;-)
>>
>> Ook wanneer ik de rechten probeer aan te passen zegt ie dat de media 
>> alleen-lezen is.
>> Ik gebruikte hier voor
>>
>> sudo chmod 777 /media/DISK_IMG
> 
>> is dat wel correct?
> 
> 'chmod 777' is bijna nooit correct.
> 
> En in dit geval moet je 'mount /media/DISK_IMG -o remount,rw' doen, maar
> ik betwijfel of dat gaat helpen.
> 
> Martijn
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080713/c9d0ca99/attachment.pgp