Onderwerp : Kino en kopiŽren video

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Jul 10 11:56:05 BST 2008


On Thu, 10 Jul 2008, Frits Florin wrote:

> Bij Kino krijg ik het bericht: raw1394 kernel module not loaded or 
> failure to read/write. De raw 1394 stond oorspronkelijk onder /dev/, 
> maar is daar om onnaspeurlijke redenen verdwenen. Men vertelde mij dat 
> het om de rechten onder 'gebruikers en groepen' zou gaan, maar niet hoe 
> ik die rechten dan zou moeten verkrijgen.

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/2008-June/006738.html

> Wat het kopien van een video-DVD betreft: het gaat inderdaad om 1:1 
> kopiŽren, dat niet lukt.

Geen idee, heb je meerdere Cd-lezers/schrijvers? Heb je de goede
geselecteerd? Zit er een lege CD/DVD in?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080710/4da55e10/attachment.pgp