Onderwerp : DVB-T kaarten

Auteur : Kristoff Bonne
E-mail : kristoff.bonne op skypro.be
Datum : Za Jul 5 22:46:03 BST 2008


Gegroet,


Heeft er iemand praktische ervaring met DVB-T kaarten (USB-sticks) en
ubuntu?


Nu, n van de merken die blijkbaar goed ondersteund worden door linux
is pinnacle.
Aangezien mijn vrouw een mac heeft de "pinnacle TV for mac" me wel
nieuwsgierig gemaakt, maar ik kan bijna niets vinden over
linux-ondersteuning voor dat dingetje.


Iemand enige ervaring hiermee? Of andere ideen?


Cheerio! Kr. Bonne.

-- 
jabber: krbonne op amessage.eu

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kristoff_bonne.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 189 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080705/d723ba75/attachment.vcf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 252 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080705/d723ba75/attachment.pgp