Onderwerp : Kino/Canon

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Jul 1 12:17:18 BST 2008


On Tue, 01 Jul 2008, Frits Florin wrote:

> Maar ik begrijp dit helemaal niet ("een groep", "lid zijn", "onder
> /dev hangt"???)

Gebruikers op een Linux/Unix-systeem kunnen lid zijn van groepen. Door
middel van dat groepslidmaatschap kunnen ze wel of geen bij
verschillende bestanden op het systeem (in /dev staan "device files":
speciale "bestanden" waarmee je de verschillende stukken hardware kunt
aanspreken)

Je kunt groepslidmaatschap bekijken en aanpassen in Systeem -> Beheer ->
Gebruikers en groepen.

> Kan iemand mij helpen?

Een basiscursus Unix zou ook handig kunnen zijn :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080701/2c1ab86e/attachment.pgp