Onderwerp : verwijzing naar niet bestaand bestand in toepassing ĘkantoorĘ

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 25 14:11:26 GMT 2008


On Mon, 25 Feb 2008, Kurt De Smet wrote:

> Als je een uninstall doet kan het zijn dat het programma toch nog in het 
> menu staat en dus verwijst naar niets. Als het in 
> ~/.local/share/applications staat is het van $USER, maar omdat men 
> meestal installeert als root zal het in /usr/share/applications staan.

Dan moet je packages gebruiken, of ze niet als root installeren.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080225/d5ad2a31/attachment.pgp