Onderwerp : Installatie van programma's

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Feb 3 11:31:56 GMT 2008


On Sun, 03 Feb 2008, H. van Dijk wrote:

> Een troost is misschien het commando "whereis"

dpkg -L packagenaam

geeft je alle bestanden in dat package.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080203/528476fd/attachment.pgp